počítadlo přístupů
online: 4

Použití vodiče PEN

Je zakázáno používat vodiče PEN v elektrických instalacích obytných a veřejných budov,
obchodních podniků, zdravotnických zařízení. Vodič PEN rozvodné sítě musí být na
vstupu elektroinstalace rozdělen na nulový a ochranný vodič.

X