počítadlo přístupů
online: 1

Náběhové proudy indukčních elektroměrů

 Skutečně naměřené náběhové proudy a výkony indukčních elektroměrů Křižík

Základní proud 5 10 15 20 30
Náběh (mA) 19,74 39,49 59,23 78,98 118,47
Výkon (Wh) 0,02 0,04 0,06 0,08 0,12
20W - 86,96 mA registruje registruje neregistruje neregistruje neregistruje
40W - 173,91 mA registruje registruje registruje registruje neregistruje
60W - 260,87 mA registruje registruje registruje registruje registruje
100W - 434,78 mA registruje registruje registruje registruje registruje

Z uvedených hodnot je patrné, že i když je na elektroměru uvedeno např. 10/60A,
elektroměr měří spolehlivě již 20W zátěž. Údaje platí pro "starší" provedení
indukčních elektroměrů Křižík, u novějších-modernějších elektroměrů jsou náběhové
hodnoty samozřejmě nižší.

X